Skip to main content

Trung tâm ngôn ngữ sáng tạo

1. Giới thiệu và tổng quan về Trung tâm ngôn ngữ sáng tạo

TDT Creative Language Center được thành lập vào ngày 15/07/2011 với mục tiêu xây dựng một môi trường giáo dục hiện đại, mang lại sự khác biệt và hiệu quả trong học tập và sự nghiệp cho tất cả sinh viên, giảng viên - viên chức và các doanh nghiệp thông qua các chương trình đào tạo ngôn ngữ và dịch vụ giáo dục quốc tế.

Ngày 10/10/2016 Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng ra quyết định số 1591/2016/TĐT-QĐ đổi tên Trung tâm TOEIC - Đại học Tôn Đức Thắng thành TDT Creative Language Center.

Nhân sự: 24 giảng viên-viên chức làm việc toàn thời gian và hơn 100 giảng viên thỉnh giảng; trong đó có gần 20% giảng viên là người nước ngoài.

tdtu

2. Lĩnh vực hoạt động

- Tổ chức các lớp đào tạo Anh ngữ theo chuẩn IELTS nhằm phục vụ cho mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Anh trong Nhà trường hướng tới việc đảm bảo chuẩn đầu ra cho tất cả học viên, sinh viên thuộc các bậc đào tạo tại Trường;

- Tổ chức các khóa học ngôn ngữ và các khóa luyện thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đa dạng về cấp độ nhằm đáp ứng nhu cầu của mọi học viên từ trẻ em đến người lớn;

- Tổ chức đào tạo các khóa học theo hợp đồng dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân bên ngoài Trường. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa và giao lưu với sinh viên và giảng viên quốc tế;

- Tổ chức các kỳ thi chứng chỉ quốc tế với mục đích đánh giá trình độ, du học, xin học bổng, …

tdtu

3. Thành tựu đạt được

- Triển khai giảng dạy tiếng Anh với quy mô đào tạo hơn 1300 lớp với hơn 30.000 lượt người học mỗi năm.

- 98.61% viên chức, học viên - sinh viên và khách ngoài hài lòng về chất lượng và sự phục vụ của Trung tâm.

- Xây dựng thành công chương trình đào tạo tiếng Anh định hướng theo chuẩn IELTS quốc tế.

- Hợp tác với Cambridge University Press and Assessment thành lập Trung tâm Khảo thí VN215 trong việc cung cấp bài thi xếp lớp CEPT và tổ chức thi các chứng chỉ quốc tế Cambridge từ cấp độ B1 đến C2 cho học viên.

- Xây dựng môi trường giao tiếp tiếng Anh năng động thông qua các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, … tại 2 khu vực được thiết kế chuyên biệt là Café và Creative Hub.

4. Mục tiêu

- Mở rộng quy mô, nâng cao hơn nữa chất lượng chương trình đào tạo và các dịch vụ cung cấp bài thi quốc tế.

- Xây dựng và hoàn thiện ngân hàng đề thi đầu vào và đầu ra để có thể tự chủ trong hoạt động đào tạo, kiểm tra và đánh giá người học.

- Tạo ra sự kết nối hài hòa giữa nhu cầu của người học và các doanh nghiệp sử dụng lao động với mong muốn cung cấp các sản phẩm giáo dục tốt nhất cho cả 2 bên.