Skip to main content

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh

1. Giới thiệu

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Tôn Đức Thắng được thành lập ngày 31/03/2017 theo Quyết định số 508/2017/QĐ-TĐT của Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng (tiền thân là Tổ Bộ môn Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc Trung tâm Giáo dục thể chất và quốc phòng Trường Đai học Tôn Đức Thắng).

Căn cứ vào Quyết định số 1841/QĐ-TTg ngày 18/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Bổ sung quy hoạch Hệ thống Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; trong đó Trường Đại học Tôn Đức Thắng là một trong 6 cơ sở giáo dục đại học có đủ điều kiện để thành lập trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh trong hệ thống các trung tâm quốc gia do Chính phủ quy hoạch.

tdtu

Căn cứ vào Quyết định của Chính phủ, ngày 23/6/2021, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ra quyết định số 2699/QĐ-TLĐ, thành lập Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Ngày 24/8/2021, Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định số 2861/QĐ-BQP giao cho Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Tôn Đức Thắng có nhiệm vụ giảng dạy Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh cho 22 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai với số lượng 30.000 sinh viên/năm.

tdtu

2. Tổng quan

Trung tâm có 18 giảng viên cơ hữu và 50 giảng viên thỉnh giảng với 100% giảng viên đều được đào tạo tại các học viện, nhà trường quân đội, có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

Với phương châm “đoàn kết, kỷ luật, năng động, sáng tạo”, Trung tâm đã và đang cùng Nhà trường đào tạo nên những thế hệ sinh viên giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, chuẩn mực về đạo đức, lối sống theo các tiêu chí lễ phép - kỷ luật - sáng tạo - chuyên nghiệp - phụng sự.

Chiến lược phát triển Trung tâm đến năm 2035 là xây dựng Trung tâm ổn định và phát triển bền vững, là một trong những Trung tâm đứng đầu trong hệ thống các Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh ở phía Nam, góp phần cùng các đơn vị trong toàn Trường hoàn thành mục tiêu xây dựng Đại học Tôn Đức Thắng thành đại học nghiên cứu có thứ hạng cao trong khu vực và thế giới.

3. Lĩnh vực hoạt động

Nhiệm vụ của Trung tâm là giảng dạy kiến thức quốc phòng và an ninh cho sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng và một số cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng theo phân luồng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, viên chức, người lao động của Nhà trường và các cơ quan đơn vị theo yêu cầu của địa phương, tham gia công tác quân sự địa phương.

4. Thành tựu đạt được

Kể từ khi thành lập đến nay Trung tâm luôn được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng đánh giá là một trong những đơn vị có chất lượng giảng dạy tốt. Từ năm 2017 - 2020 được Hội đồng thi đua Nhà trường đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2021 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.