Skip to main content

Phân hiệu Khánh Hòa

Phân hiệu Khánh Hòa là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tôn Đức Thắng, được thành lập ngày 20/2/2017 theo quyết định số: 500/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyêt định số:1421/QĐ- BGDĐT, ngày 31/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Phân hiệu Khánh Hòa đi vào hoạt động.

Tiền thân của Phân hiệu là Trường Trung cấp Chuyên nghiệp Nha Trang và trước đó là Cơ sở Nha Trang, ngày 15/7/2008, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ra quyết định số 1077/QĐ-TLĐ thành lập Cơ sở Nha Trang trực thuộc Trường Đại học Tôn Đức Thắng; Ngày 13/5/2011 Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ra quyết định số 603/QĐ-TLĐ nâng cấp Cơ sở Nha Trang thành Trường Trung cấp chuyên nghiệp Nha Trang trực thuộc Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

tdtu

1. Giới thiệu Phân hiệu

Phân hiệu Khánh Hòa tọa lạc tại số 22 Nguyễn Đình Chiểu, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, với diện tích gần 3 ha, trước đây khu đất này thuộc Liên đoàn lao động tỉnh Khánh Hòa quản lý, sau đó UBND tỉnh Khánh Hòa cấp lại cho Trường Đại học Tôn Đức Thắng vào năm 2009 theo quyết định số:775/QĐ-UBND, ngày 13/4/2009. 

tdtu

Phân hiệu có chức năng tổ chức các hoạt động và thực hiện nhiệm vụ quản lý các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng theo kế hoạch chung của Trường Đại học Tôn Đức Thắng và kế hoạch riêng của Phân hiệu đã được Trường Đại học Tôn Đức Thắng phê chuẩn.

Nhằm đào tạo nhân lực, nhân tài tại chỗ, cung ứng kết quả nghiên cứu, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội các Tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên nói chung, Tỉnh Khánh Hòa nói riêng.

Phân hiệu thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết số 20 của Ban chấp hành trung ương Đảng kỳ họp thứ sáu khóa 10 về "tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước".

2. Tổng quan nhân sự

Phân hiệu có tổng số 71 viên chức, người lao động (44 cán bộ giảng viên cơ hữu và 27 cán bộ quản lý và viên chức hành chính, người lao động).

Trong đó, giảng viên cơ hữu phụ trách giảng dạy tại Phân hiệu: 06 Giảng viên - Kỹ thuật phần mềm; 07 Giảng viên -  Việt Nam học chuyên ngành du lịch; 13 Giảng viên - Ngôn ngữ Anh; 03 Giảng viên - Kế toán; 04 Giảng viên - Quản trị kinh doanh; 04 Giảng viên - Marketing; 03 Giảng viên - Luật; 04 Giảng viên - Giảng dạy các môn chung.

Số lượng giảng viên cơ hữu các ngành đề nghị đăng ký hoạt động đào tạo tại trụ sở chính gồm: 36 Giảng viên - Kỹ thuật phần mềm; 31 Giảng viên - Việt Nam học; 52 Giảng viên - Ngôn ngữ Anh; 32 Giảng viên - Kế toán; 34 Giảng viên - Quản trị kinh doanh; 22 Giảng viên Marketing; 18 Giảng viên - Luật.

Về cơ cấu tổ chức của Phân hiệu gồm: Ban Giám đốc; Các phòng ban chức năng (Phòng Hành chính - Quản trị, Phòng Quản lý đào tạo và người học); Các bộ môn tại phân hiệu (Bộ môn LL chính trị, Bộ môn GDTC, Bộ môn Kế Toán, Bộ môn QTKD, Bộ môn Du lịch, Bộ môn KTPM, Bộ môn Luật, Bộ môn Ngôn ngữ Anh); Các đơn vị trực thuộc (Ký túc xá, Thư viện); Tổ chức Đảng và đoàn thể chính trị - xã hội ở Phân hiệu.

Ban lãnh đạo Phân hiệu hiện nay:

tdtu

ThS. Nguyễn Văn Hưng

Phụ trách Cơ sở Nha Trang  (từ ngày 01/05/2021)

Quyền Giám đốc Phân hiệu (từ ngày 08/11/2021)

tdtu

Ông Lê Công An

Trợ lý Giám đốc Cơ sở Nha Trang (15/04/2009)

Phó giám đốc Cơ sở Nha Trang (01/07/2010)

Trợ lý Hiệu trưởng Trường trung cấp chuyên nghiệp Nha Trang (10/06/2011)

Phó trưởng ban Ban quản trị Cơ sở Nha Trang (26/09/2017)

Phụ trách phòng Hành chính - Quản trị (08/11/2021)

tdtu

ThS. Cao Thị Thanh Hiền

Phó trưởng ban Ban quản trị Cơ sở Nha Trang (01/05/2020)

Phụ trách phòng Quản lý đào tạo và người học (08/11/2021)

3. Hoạt động đào tạo

Hiện nay Phân hiệu Khánh Hòa đang tổ chức đào tạo các bậc học gồm: bậc Đại học chính quy, sau Đại học; Tổ chức thi chứng chỉ quốc gia của ngành tin học và tiếng Anh, ngoài ra cơ sở còn tổ chức các lớp học theo sự đặt hàng của các cơ quan, doanh nghiệp trong các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, công nghệ, …